Styregruppen på Bernerpladsen

Styregruppen skal varetage medlemmers interesser og sørge for at Bernerpladsen er et hyggeligt sted at være.
 
Vi afholder møder 4-6 gange om året, hvor vi fast snakker om hvordan det går med træningen, økonomien på pladsen, hvilke arrangementer der skal afholdes og hvad der skal skrives i Bernerbladet. Der er også informationer fra DSBK og Jyllandskredsen om deres arrangementer, som vi skal tage hensyn til i vores planlægning.
 
Som medlem på Bernerpladsen, er du altid velkommen til at henvende dig til et af styregruppemedlemmerne, hvis du har lyst til at arrangere en klubaften, har gode ideer til pladsen, klubhuset, arrangementer m.v.
Det er også tilladt at skælde ud og komme med konstruktiv kritik.
 
 
Styregruppens medlemmer
Telefonnr.
Mette Hegelund, alt det andet
86 95 45 54
Christian Skaarup Hembo, formand
22 80 99 58
Sys Vad Steffensen, indlæg i Bernerbladet, opslag
29 47 23 16
Ann Vad Steffensen, webmaster 29 47 22 50
Louise Hegelund, kassèr  
   

 

Øvrige hjælpere på pladsen

 

Funktion
Karsten Hegelund
 
Pladsmand
 
 
 
Bernerpladsen | Solkærvej 21, 8382 Hinnerup